Peeping Toms

“Check-up”

Filed under: Blind Item — PipsM0d at 8:39 pm on Wednesday, September 15, 2010

Text: Trish Alvarez/ Illustration: Rommel Llanes/ Colors: Mark Pimentel

Isang aktres, na itatago natin sa pangalang Kring, ang dinala ng kanyang mga mahal sa buhay sa isang doktor. Wala naman itong sakit, kaya medyo nagtaka daw si Kring.

“Check-up” ang sinabing rason sa kanya.

Matapos siyang suriin ng doktor…”See, I’m fine,” ang tinuran ni Kring.

Iyon pala, ang talagang tinignan ni doc ay ang kanyang utak.

Gusto mo ng clue?

Suyurin ang PODCAST dahil tiyak na may matitisod ka roon. Now na!